Slipa

Slipa

Slipar gör man för att ta bort ytskiktMan kan slipa med slippapper på en träkloss eller med slipmaskin.