Hitta personal på Västkusten 2020-2021!

Hej och välkommen! Här berättar vi hur ditt företag kan hitta personal via Sweboats mångfaldsprojekt. Projektets syfte är att hitta potentiell personal till varv och serviceverkstäder, bland nyanlända och ensamkommande i Sverige.Vi har ett nära samarbete med kommuner...

Handledning på arbetsplatsen

Att handleda nya medarbetare på en arbetsplats är både viktigt och kräver tid. Och skulle sedan den nya medarbetaren ha en utmaning när det gäller funktionalitet, språk eller kultur, så blir handledningen ytterst viktig för att optimera möjligheten till en lyckad...

För dig som är jobbar med etablering och arbetsmarknad

Projektet SweBoat Mångfald är svaret på ett utbrett önskemål i båtbranschen om hjälp att hitta personal och en generellt bättre mångfald för att bättre spegla det omgivande samhället. Projektet jobbar i huvudsak på två spår – dels kortsiktigt för att fånga upp...

Till dig som företagare som behöver rekrytera!

SweBoats mångfaldsprojekt är en möjlighet för dig att kostnadsfritt fram till november 2020, pröva att rekrytera nyanlända och utlandsfödda. Rekryteringsarbetet görs i nära samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen där du är verksam. Men det görs medhjälp av den...

Bakgrund och tanke med projektet SweBoat Mångfald

Idén till projektet SweBoat Mångfald kom från några av SweBoats medlemsföretag under många år sökt personal ytan att riktigt lyckas. Några försök med praktikplatser misslyckades på grund av bristfällig validering redan från början. Efter många diskussioner, planer och...