Mia Enander Lanner

Jag är anlitad för att arbeta med SweBoats mångfaldsprojekt. Tillsammans med Per Lejoneke driver vi också PRIORITERAT som genomför konsultuppdrag för kommuner, fastighetsbolag, branschorganisationer och andra som vill jobba med social hållbarhet för att möte...

Per Lejoneke

Jag är anlitad av SweBoat för att projektleda SweBoats mångfaldsprojekt. Jag driver annars aktören Prioriterat tillsammans med Mia Enander Lanner. Prioriterat genomför konsultuppdrag för kommuner, fastighetsbolag, branschorganisationer och andra som vill jobba med...