För dig som är jobbar med etablering och arbetsmarknad

Projektet SweBoat Mångfald är svaret på ett utbrett önskemål i båtbranschen om hjälp att hitta personal och en generellt bättre mångfald för att bättre spegla det omgivande samhället. Projektet jobbar i huvudsak på två spår – dels kortsiktigt för att fånga upp...