Motorservice

Service av motor – betyder ofta att byta olja och tändstift.
Polera

Polera

Polera gör man för att skapa jämna ytorMan kan polera för hand med en trasa eller med polermaskin.
Slipa

Slipa

Slipar gör man för att ta bort ytskiktMan kan slipa med slippapper på en träkloss eller med slipmaskin.