Lista på användbara båtord

Akter

Den bakre delen av en båt

Akterspegel

Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterspegel har istället en akterstäv.

Akterstäv

Akterstäv är namnet på den spetsiga avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterstäv har istället en akterspegel.

Aktertoft

Toft i aktern

Andningsskydd

Enkel filt eller duk som täcker mun och näsa, med stroppar att fästa runt huvudet och ibland med en böjlig bygel för att skyddet ska sluta tätt om näs-ryggen, och som skyddar luftvägarna så att man inte andas in för mycket damm eller partiklar

Ankare

Tungt redskap av järn eller galvaniserat stål som man förbinder med båten via en ankarlina eller en ankarkätting och som man kastar överbord för att båten ska ligga stilla i sjön

Åra

Lång stång med blad i yttre änden, som används som hävstång för att driva en båt framåt genom vattnet med muskelkraft, där hävstångens vridpunkt är en årtull eller liknande som sitter fäst på relingen

Arbetsmoment

Olika arbetsuppgifter som görs på ett varvExempelvis att slipa, måla, tvätta, montera, bygga, koppla och plasta

Avfettningsmedel

Lösningsmedel som löser fett och som man använder för att ny färg, fernissa, gelcoat eller klister-märken ska fästa på ytor med gammal ytbeläggning

Axelanod

Offeranod som sitter på propelleraxeln

Backslag

Mekanisk eller hydraulisk konstruktion som minskar propellerns hastighet och så att det blir lättare att koppla ur drivlinan och köra på tomgång, eller ändra propellerns rotationshastighet och backa

Backventil

Ventil som en vätska eller gas kan komma igenom åt ett håll men inte komma tillbaka åt andra hållet

Bandslip

Slipmaskin med ett band av slippapper som drivs runt på snurrande valsar

Båt-bock

Pall, stol eller ställning i trä eller stål som båten vilar emot på vinteruppläggningsplatsen eller när båten annars är upplagd på land

Båt-trailer

Kärra som man transporterar båtar på

Båtbottentvätt

Maskin med stora runda borstar som man kan köra upp sin båt på och som snurrar och skrapar av påväxten under vattenlinjen

Båtlyft

Kran för att lyfta båtar från vinterplats på land och ner i sjön vid sjösättning, eller för att lyfta båtar ur sjön och upp på land till vinterplats

Bensin

Bränsle till otto-motor, som man tillverkar av rå-olja

Beslag

Bleck eller platt järn som ofta används för att stödja eller stärka en konstruktions-del eller struktur, till exempel ett roder

Blåslampa

en gasapparat eller en förgasningsapparat med flytande bränsle (bensin eller fotogen) som ger en riktad värmestråle

Blåspistol

Handverktyg med munstycke och reglage för rengöring med tryckluft av små utrymmen och ytor

Block

Mekanisk konstruktion för lyft som består av ett hjul och en hållare som en lina kan löpa genom, och som förlänger vägen för lyftet så att man inte behöver ta ut lika mycket kraft för att klara lyftet

Bog

Främre delen av skrovet över vattenlinjen

Bogpropeller

Propeller som monteras i bogen, i en tunnel tvärskepps genom skrovet

Boj

Flytkropp som används för förtöjning eller för utmärkning (till exempel av fiskeredskap)

Bom

Svängbar stång på mast, som håller ut undre kant på segel

Bord

Enskild längsgående planka i bordläggningen på en träbåt

Bordläggning

Skrovet på en träbåt, som består av längsgående plankor (bord) som fogas samman

Botten

Den delen av båtens utvändiga skrov som ligger under vattenlinjen

Bottenfärg

Särskild färg som man målar skrovets botten med under vattenlinjen och som ska förhindra påväxt av alger och havstulpaner

Bottenstock

Förbindning tvärskepps mellan köl och bordläggning

Brandhake

Krok i stål eller mässing som är stängd med en fjädrande spärr med samma form och dimension som kroken, och som hindrar en ring eller lina som är fäst i kroken att glida ur kroken

Bränsle

Vätska, gas eller fast material som kan brinna för att ge energi

Bränslefilter

Filter som håller bränslet till en förbränningsmotor fritt från smuts och partiklar

Bränsleförbrukning

Den mängd bränsle som en förbränningsmotor behöver använda under en viss tid eller under en viss sträcka.

Bränslepump

Pump i förbränningsmotor som pumpar bränsle från bränsletank till förbränning i motorn

Bränslesystem

Samverkande delar i en förbränningsmotor från bränsletanken till bränsleinsprutningen i cylindern

Bränsletank

Behållare som innehåller bränslet till en förbränningsmotor

Bricka

Ring-formad platt detalj som oftast är av metall och som används för att utöka anliggningsytor hos skruvförband

Brytbladskniv

Kniv som man skär i papper eller plast med, och som har ett långt blad som man kan mata fram i ett spår i kniven och som har brottsanvisningar för att man ska kunna bryta av bladet tvärt när kniven börjar bli slö, så att kniven skär skarpt igen

Cylinder

Rörformad del av maskin som en kolv rör sig i fram och tillbaka

Cylinderhuvud

Delen ovanför cylindern i en förbränningsmotor, där ventilerna öppnas och stängs

Däck

Plan yta eller tak på en båt, som begränsas av relingen och båtens öppna utrymme, till exempel en sittbrunn

Demonterar

Tar bort eller skruvar ur

Diagnosverktyg

Dator-program för felsökning och programmering av bilar, flygplan och båtar

Diesel

Bränsle till diesel-motor, som man tillverkar av rå-olja

Dieselmotor

Förbränningsmotor där bränslet sprutas in i cylindern och tar eld därför att luften i cylindern har trycks ihop och blivit mycket varm

Dirk

Lina från mastens övre del till bommens yttre ände

Drev

Mekanisk konstruktion för transmission, med ett kugghjul som rör sig och griper in i ett eller flera andra kugghjul som då rör sig och gör att en propelleraxel och propellern kan snurra

Drevgarn

Garn av hampa, bomull eller liknande, som används för att täta (dreva) en träbåts skrov eller däck

Drevning

Tätning av nåten (gliporna) mellan borden på en träbåt, med hjälp av garn (drev) som man bankar in i nåten

Drevrem

Rem i gummi som sitter uppspänd på remskivor (drivhjul) på vevaxel, generator, kylvätskepump, hydraulpump och andra apparater som ska drivas av motorn

Drevsäck

Tjock säck som man knyter om växelhuset för att skydda drevet vid vinterförvaring

Drivlina

Drivlinan består av alla delar på en båt som tillsammans gör att båten går framåt.En motorbåt har en drivlina från motor till propellerEn segelbåt har ofta två drivlinor där den viktigaste är segel. Men man har ofta även någon typ av motor som är en egen drivlina.

Durk

durk Löstagbar del av golvet i en båt

Dyvika

Plugg i nedre delen av skrovet akterskepps på en öppen båt, som man drar ut eller skruvar ut när båten ligger på land, för att regnvatten ska kunna rinna ur båten

Effekt

Den mängd energi som omvandlas per tidsenhet

Epoxylim

Mycket starkt lim som blandas ihop av lim och härdare från två olika behållare

Excenterslip

Slipmaskin med en rund slipplatta som slipar med ett oscillerande rörelsemönster

Färgborttagningsmedel

Lösningsmedel som man använder för att ta bort gammal färg

Färgpistol

Tryckluftsdrivet målnings-verktyg som sprutar ut färg med en fin dim-stråle och som man använder när resultatet måste bli en mycket jämn och slät och fin finish på den yta som man målar

Fartyg

Stor båt

Fender

(oftast) luftfylld korv av plast, som skyddar båten från att skadas genom stötning eller nötning mot brygga eller annan båt

Fernissa

Färglös lack som träbåtars däck och bordläggning (särskilt utvändigt) målas med som skydd mot stötar, nötning, solljus och fukt, men också för att skapa en vacker och glänsande yta

Fernissar

Målar med fernissa

Fettar av

Gör en fet eller oljig yta torr med hjälp av avfettningsmedel

Fettar in

Behandlar enskilda maskin-delar i drivlina eller skrov eller rigg med smörjfett

För

Den främre delen av en båt

Förbränningsmotor

Motor där den kemiska energin i ett bränsle omvandlas till arbete

Förpik

Mindre utrymme i fören, under fördäck eller förtoft, och innanför förstäven

Förstäv

Mindre utrymme i fören, under fördäck eller förtoft, och innanför förstäven

Förtoft

Toft i fören

Förtöjer

Gör fast en båt vid en brygga eller en kaj

Fribord

Den del av sidan på en båt som är över vattenlinjen

Fritidsbåt

Båt som används mest för motion eller nöje, av privatpersoner som är lediga från sitt jobb

Frostskydd

Medel man blandar i en vätska för att vätskan inte ska frysa till is

Galvanisk korrosion

Korrosion som händer när två metaller reagerar kemiskt med varandra för att metallerna är i kontakt med varandra, antingen direkt eller indirekt genom till exempel vatten

Gänga

Spiralformad upp-höjning med intilliggande in­skärning, vanligtvis utvändigt på en skruv och invändigt i en mutter eller en hylsa, som gör det möjligt att skruva ihop konstruktionsdelar

Gångbord

Del av däcket, ofta nära relingen, som det passar att gå på

Gängpaj

Resultatet av att skruva snett eller för hårt, så att gängorna i ett skruvförband skär och skalas av

Gelcoat

Hårt yt-lager i polyester-plast på plastbåtskrov av glasfiberarmerad plast

Gelcoat cleaner

Medel för att ta bort gelcoat

Generator

Apparat som omvandlar röresleenergi till elektrisk energi

Genomföring

En mjuk gummi-ring eller plast-ring som man sätter i ett hål med vassa kanter, så att man kan dra ledningar eller rör genom hålet utan att ledningarna eller rören skadas.

Glasfiber

Konstfiber av glas. Används tillsammans med 2-komponents härdare för att forma och bygga hårda plastskrov och andra båtdetaljer.

Glasfiberarmerad plast

Plast som för att konstruera plastbåtsskrov har förstärkts med glasfiberväv

Glassbåt

Liten båt med skrov av rån som är fyllt med gräddvaniljglass som är överdragen med ett lager ripplad choklad, och som midskepps har en klick med jordgubbssylt

Glykol

Enkel alkohol som används som frostskydd

Gummibåt

Uppblåsbar båt som är tillverkad av en lufttät väv.

Hamn

Plats vid sjön som är ordnad för att man ska kunna förtöja säkert och ligga still säkert med sin båt i sjön

Härdare

Ett ämne som sätter igång en kemisk reaktion som skapar bindningar hos vissa plaster, limmer och lacker så att limmet, plasten eller lacket stelnar fort och blir mycket hårt

Hjälpmotor

Liten motor som bara används för framdrivning i särskilda situationer

Högtryckstvätt

Tryckluftsdriven maskin som har en vattenslang och ett munstycke som sprutar ut en blandning av vatten och luft (och ibland ett rengöringsmedel) under högt tryck

Hörselskydd

Utrustning som skyddar mot buller-skador i inner-örat och som består av kåpor med ljudisolerande material som man sätter över oronen och som hålls på plats av en bygel

Hydraulik

Kraftöverföring och styrning av maskiner med hjälp av vätska som trycksätts genom att tvingas genom trånga ledningar

Hydraulolja

Oftast ganska lättflytande olja till slutna hydraulsystem för till exempel servostyrning, hydrauliska ankarspel, kranar och annan lyftutrustning

Impeller

Hjul som liknar en propeller med mjuka böjda blad och som snurrar i en rund kammare (pumphuset i en sjövattenpump) och som hjälper till att pumpa runt sjövatten i kylsystemet i en sjövattenkyld motor

Impregnering

Behandling av trä eller textilt material som gör att materialet stöter ifrån sig eller inte suger åt sig vatten, eller ett medel som används för behandlingen

Impregnering

Medel som används för impregnering

Inombordsmotor

Båtmotor som monteras ombord på insidan av skrovet

Insprutare

Rör eller apparat som är konstruerad för in­sprutning av bränsle i förbränningsmotorns förbränningsrum (rummet mellan kolv-huvud och cylinderns tak)

Kaj

Fast tröskelkonstruktion i strandlinjen, där båtar kan angöra för lastning och lossning, eller för att släppa på eller av passagerare

Kapell

Skydd av kraftig duk eller canvas, som spänns över sådana öppna delar av en båt som kan ta in regnvatten, eller sjövatten vid kraftig översköljning

karbinhake

Krok i stål, mässing eller aluminium som är stängd med en fjädrande spärr som hindrar en ring eller lina som är fäst i kroken att glida ur kroken, och som också har en sluten fästögla som är orienterad vinkelrätt mot den ögla som kroken bildar

Kärra

Enklare typ av vagn som bara har en hjulaxel och som inte har egen framdrivningsanordning och som därför dras eller skjuts av någon eller något

Kätting

Följd av ringformade länkar i stål eller aluminium som är häktade in i varandra

Klink

Bordläggning där borden läggs omlott och nitas i varandra

Knap

T-formad konstruktion, där T:ets tak är längre än T:ets fot är hög, och som man lägger linor runt när man förtöjer båten

Knäskydd

Böjbara bitar eller plattor av cellplast som man monterar i hållare på arbetsbyxorna och som skyddar knäna i verkstadsmiljö eller byggmiljö där man ofta måste stå på knä eller ta spjärn med knäna mot ett hårt underlag

Köl

Kölplanka eller konstruktion på skrovets djupaste del, som gör att båten håller kursen bättre och kränger mindre

Kölplanka

Det längsgående timmer som är träbåtens ryggrad

Kölsvin

Utrymmet under durkarna och ovanför kölplankan

Kolv

Cylinderformad del i maskin som rör sig fram och tillbaka i en tätt­slutande hylsa, särskilt i pumpar och motorer

Kompressor

Maskin som pressar samman luft eller annan gas så att lufttrycket blir mycket högre än atmosfärtrycket.

Konserveringsolja

Skyddande olja som används vid motorkonservering

Korroderar

Förändras eller förändra genom korrosion

Korrosion

Förändring av ett material genom kemisk reaktion med ett annat material eller medium

Korrosionsskydd

Material, ämne, medel eller miljö som skyddar mot korrosion

Kravell

Bordläggning där borden ligger kant-i-kant så att skrovet blir slätt

Kylsystem

System för att kyla ner en motor i drift, eller någon annan maskin i drift, som annars hade blivit så varm att den går sönder

Kylvätska

Blandning av vatten och glykol som pumpas runt i kylsystemet i en motor

Kylvätskepump

Pump i ett kylsystem, som pumpar runt kylvätskan i systemet

Lack

Lösning som oftast består av naturhartser och olja som lösningsmedel, och som målas på en yta för att skydda ytan mot stötar, nötning, solljus eller fukt.

Lacknafta

Lättflytande, giftigt lösningsmedel som består av en blandning av estrar, alkoholer och aromatiska kolväten, och som används för att lösa färg (tvätta penslar) eller spä ut (förtunna) färg

Lägger till

Närmar sig en brygga eller land för att förtöja där

Långskepps

I längdriktningen av en båt

Limpistol

Verktyg som används för att trycka ut smältlim

Målar

Applicerar, lägger på, färg med hjälp av pensel eller roller eller på annat sätt

Marin

Allt som har att göra med havet

Marina

Kommersiell fritidsbåtshamn

Maskerar

Tejpar för delar som ska skyddas från övermålning

Maskeringstejp

Tejp med ganska svagt lim som används vid måleriarbeten för att täcka över rutor, fribord eller andra delar som inte ska målas

Mast

Upprest stångliknande konstruktion som bär upp segel på båtar

Midskepps

Mitt i en båt

MIG-svets

Svets som alstrar en elektrisk ljusbåge och smälter ihop grundmaterialet med ett tillsatsmaterial (trådelektroden) i en skyddande gas

Montera

Sätter ihop eller skruvar ihop delar

Motorbåt

Båt som i första hand drivs fram med hjälp av en motor

Motorkonservering

En serie arbetsmetoder för att skydda en förbränningsmotor från att skadas av kondens, korrosion, frost och bakterier när motorn vilar under vintern, eller ett medel som används inom dessa metoder

Motorolja

Smörjningsolja som smörjer maskindelar i en motor, och som ofta också kyler maskindelarna och skyddar maskindelarna mot korrosion

Motorseglare

Mellanting mellan motorbåt och segelbåt, som har kraftigare motor än den typiska segelbåtens hjälpmotor

Motorservice

Service av motor – betyder ofta att byta olja och tändstift.

Motorupphängning

Grov ram i motorbåt som en inombordsmotor vilar mot och sitter fast i, eller kraftigt fäste i aktern för utombordsmotor

Multislip

Excenterslip med trekantig slipplatta som gör det lätt att komma åt att slipa även på små ytor

Nåt

Fogen mellan två bord eller två däcks-plankor

Nåtar

Fyller eller bankar i drev eller nåtmassa i en nåt

Nåtmassa

Trätjära eller annat material som man kan använda när man nåtar ett däck eller en bordläggning

Nautisk

Allt som har att göra med båtliv och sjöfart

Nit

Smal bult som stukas och ändrar form i ena änden när man monterar den så att den håller emot på bägge sidor, och så att den inte kan lossas utan att förstöras

Nitar

Monterar en nit

O-ring

Ring-formad tätning av gummi eller plast, som är cirkulär i genomskärning

Offeranod

En bit metall, för det mesta zink, som skyddar propellern eller motor-delar från galvanisk korrosion på så sätt att den korroderar istället för propellern eller motor-delen

Oljeabsorbent

Tjock trasa som är särskilt bra på att suga upp (absorbera) oljor

Oljefilter

Filter som håller smörjoljan i en motor fritt från smuts och partiklar

Oljepump

Pump som pressar runt smörjoljan i en motor

Oljesticka

Lång sticka som når ner i oljesumpen på en motor, och som kan dras ut för kontroll av olje-nivån

Öljett

Fästelement för kapell som hakas i ovala, skodda hål längs kapellets kant

Ombord

På båten

Ottomotor

Förbränningsmotor där bränsle och luft sprutas in i cylindern samtidigt och tar eld med hjälp av et tändstift

Överbord

Från båten och i sjön

Packning

Typ av tätning som ofta är gjord av metall eller papper och som ofta är ganska stor och kläms fast emellan två metalldelar som man skruvar fast i varandra

Påväxt

Invasion av alger, djur och mikroorganismer på skrovet under vattenlinjen

Pensel

Verktyg med mjuka borst som man målar med

Plugg

Typ av tätning av plast, gummi, trä eller metall, som man trycker in i eller skruvar in i ett hål i en sluten eller öppen behållare, så att behållaren blir tät

Polera

Polera gör man för att skapa jämna ytorMan kan polera för hand med en trasa eller med polermaskin.

Polerar

Gör slät, len och glansig genom bearbetning med duk, trasa, svamp eller maskin med poler-rondell

Polish

Polermedel som innehåller slipmedel och som används som sista slipning vid renovering av plastskrov

Pollare

Påle, klump eller annan hållare som sticker upp erller sticker ut, särskilt på kaj, och som man kan förtöja vid

Propeller

Hjul med två eller flera snedställda skovelblad och som driver fram ett flygplan i luften eller en båt i vatten

Propelleranod

Axelanod som sitter på axeltappen efter propellern

Propelleraxel

Axel som drevet driver runt och som propellern sitter på

Pump

Maskin som arbetar med att trycka fram vätska genom ett system eller ut ur ett system eller in i ett system

Putsar

Polerar noggrant en liten yta

Rak motor

Förbrännings-motor som har cylindrarna ordnade i rad efter varandra

Ratt

Hjul med axel (styrkolonn) som är kopplad till styr-system på en bil, på ett flygplan eller på en båt

Reling

List eller bräda längs båtsidan ovanpå översta bordet eller ovanför däck

RIB-båt

Båt med skrov av glasfiberarmerad plast och med uppblåsbara rörformade sidor i gummimaterial

Rigg

Segel, master, rår, bommar och spiror samt de vajrar, rep och liknande som används för att stödja och hantera segel, master, rår, bommar och spiror

Roddbåt

Båt som drivs framåt med muskelkraft, ett par åror, ett par årtullar, och sjön

Roder

Vridbart styvt blad i aktern under vattenlinjen, som styr båten genom vattnet när man vrider på det

Roderanod

Offeranod som sitter på rodret

Roller

Verktyg med en mjuk rulle med filt-yta eller borst-yta som sitter på en bygel med handtag och som man målar ytor med som inte behöver ha en slät finish

Rorkult

Långt handtag som man kan vrida rodret med

Rost

Korrosion hos järn och stål som bildas när metallen reagerar med syre, särskilt i fuktig miljö

Röstjärn

Beslag som är fastskruvat i skrovet tvärskepps på en segelbåt på var sida masten, och som är fäste för vantet

Rostskydd

Korrosionsskydd mot rost

Röta

Förändring hos trä (eller annat organiskt material) som gör träet poröst och smuligt, och som oftast beror på att träet har blivit instängt och fuktigt så att bakterier eller svampar kan bryta ner träcellerna

Rotborste

Borste med kraftiga borst av risrot

Ruff

Större utrymme under däck och överbyggnad

Rundsling

Ändlöst flexibelt band för tunga lyft, som består av en kärna av garn och ett vävt hölje

Rundslip

Slipmaskin med snurrande skiva

Schackel

Bygel i stål eller mässing eller aluminium, med ett ogängat hål i ena bygel-änden och ett gängat hål i den andra bygel-änden, och en skruv som skruvas genom hålen

Segel

Ett stycke tyg som kan utvinna kraft ur vinden när det spänns upp i viss vinkel

Segelbåt

Båt som drivs framåt med segel, men det finns ofta en hjälp-motor i båten

Segelbåtsdrev

Drev på segelbåt där motorn sitter på insidan av båten och drevet sitter på undersidan av båten.

Service

Planerat, regelbundet underhåll av maskin eller annan produkt, så att produkten får ett så långt liv som möjligt

Silikon

Medel eller massa som består av kisel-föreningar och som klarar hög värme och andra påfrestningar

Silikonspruta

Verktyg som man trycker eller sprutar ut silikonet med

Sittbrunn

(oftast i en segelbåt) öppet utrymme där man styr båten och som ofta också har plats för passagerare

Sjön

Det vatten som en båt flyter på

Sjösättning

Aktiviteten att flytta en båt från land och ner i sjön

Sjösättningsramp

Sluttande yta ner i vattnet som används vid sjösättning och upptagning av mindre båtar

Sjövatten

Vatten från hav eller sjö som används för motorkylning

Sjövattenpump

Pump i kylsystemet för sjövattenkyld motor, som pumpar runt sjövatten i kylsystemet

Skiftnyckel

En skiftnycker är en nyckel man skiftar med.

Skot

Lina som bestämmer seglets vinkel mot båten

Skotlås

Hållare med två ledade halvcirkelformade puckar med tänder mot varandra, som kan hålla fast skot och andra linor och som det går att ta hem (dra in) skotet igenom, men inte släppa tillbaka skotet

Skott

Vägg i båt, såväl långskepps som tvärskepps

Skrapa

Verktyg med tvärställt och ofta slipat blad, som används för att skrapa bort en ojämnhet eller en beläggning på en yta

Skrapar

Drar eller skjuter skrapa, oftast många gånger, för att ta bort gammal färg, fernissa eller annan beläggning

Skrov

Båt-kropp utan inredning eller rigg

Skrubbar

Gnider hårt med grov borste eller svamp

Skruvmejsel

Skruvmejsel är ett verktyg för att skruva i och ut olika typer av skruvar.Det finns skruvmejslar med olika typer av skruvhuvuden – spårmejsel, kryssmejsel, stjärnmejsel, fyrkantsmejsel – se mer länk

Skurmedel

Kemisk produkt som kan lösa upp fett och som man använder för att rengöra ytor

Skyddsglasögon

Glasögon som är till för att skydda ögonen vid arbete med risk för stänk eller smuts som kan skada ögonen, till exempel svetsning, hantering av skadliga vätskor eller höga hastigheter.

Skyddshandskar

Handskar som skyddar fingrar och händer och underlättar arbetet i miljöer där man handskas med smutsiga, feta eller frätande föremål eller ämnen eller vibrerande maskiner eller hårt sittande maskindelar

Skyddsmask

Mask som täcker hela ansiktet eller bara mun och näsa, och som skyddar luftvägarna så att man inte andas in giftiga gaser eller skadliga partiklar

Skyddsskor

Kraftiga och särskilt fot-vänliga skor med stålhätta som skyddar fötterna och särskilt tårna i verkstadsmiljö eller byggmiljö där man ofta arbetar med tunga, vassa eller skärande delar och maskiner

Slangklämma

Metallband med ett stansat eller pressat skruvspår och en fastmonterad skruv som används för att spänna ihop bandet

Slipa

Slipar gör man för att ta bort ytskiktMan kan slipa med slippapper på en träkloss eller med slipmaskin.

0 comments

Slipar

Gör jämn eller slät rivig, genom bearbetning med slippapper eller slipmaskin

Slipbräda

Lång eller bred och platt slipkloss, ofta med två handtag, för jämn och effektiv slipning av stora ytor

Slipkloss

En bit trä, plast eller kork som man spänner en bit slippapper eller sandpapper runt och som ofta ger bättre friktion och bättre resultat när man slipar en plan yta för hand

Slipmaskin

Maskin som har snurrande, oscillerande eller vibrerande plattor, band eller skivor med en yta av slippapper, polerduk eller filt

Slippapper

Kraftpapper som har en yta med korn av flinta, glas, kiselkarbid, sand eller smärgel, och som man använder för att slipa ytor med

Smältlim

Typ av lim som är fast i rumstemperatur, och som appliceras med hjälp av en limpistol som hettar upp limmet

Smörjer

Underhåller eller fyller på ett smörsystem eller delar av ett smörjsystem, eller behandlar enskilda delar i drivlina eller skrov eller rigg med smörjolja eller smörjfett

Smörjfett

Fett till smörjsystem eller i smörjsystem

Smörjolja

Olja till smörjsystem eller i smörjsystem

Smörjsystem

Samverkande delar i en motor och i en hel drivlina, som ser till att motor och drivlina är smorda och inte går torra (skär)

Snabblänk

Kedjelänk som är öppningsbar med ett gängat lås

Spacklar

Fyller sprickor eller ojämnheter med hjälp av spackel och spackelspade

Spant

Invändiga tvärskeppskonstruktioner som håller ihop och stärker upp träbåtens skrov

0 comments

Spant

Invändiga tvärskeppskonstruktioner som håller ihop och stärker upp träbåtens skrov

Spetsgattad

Som smalnar av och har spetsig konstruktion i aktern, med både förstäv och akterstäv

Spridare

Stötta som monteras på båda sidor av masten på en segelbåt och och som håller ut vanten och hjälper till att stabilisera båten

Sprutmålar

Målar med färgpistol

Stag

Vajer i en rigg, som stöttar en mast långskepps

Stäv

Konstruktion som avslutar ett skrov i fören (förstäven) och ibland i aktern (akterstäv) på en båt

Styrpulpet

Del i öppen motorbåt, oftast midskepps, som består av ratt och instrument, stol och ofta en vindruta

Svets

Maskin som smälter ihop stycken av metall genom kraftig upphettning

Svetsar

Arbetar med svets

Tågvirke

Gemensamt ord för all de linor av olika typ och grovlek, som används ombord

Talja

Mekanisk konstruktion för lyft som är en kombination av två block

Tamp

Yttersta delen av en lina eller en hel lina av obestämd längd

Tändkabel

Elkabel i ett tändsystem som matar ström till tändspole och tändstift

Tändspole

Elektromagnetisk apparat i tändsystemet i en ottomotor, som under ett kort ögonblick kan skapa en så hög elektrisk spänning, att det kan bli en gnista i tändstiftet som antänder bränslet i cylindern

Tändstift

Liten av­lång detalj som sitter i cylindern på en ottomotor och som tänder en gnista på elektrisk väg, så att bränsle- och luft-blandningen kan ta eld (an-tända)

Tändsystem

De delar i en ottomotor som tillsamans skapar gnistan i tändstiftet

Targabåge

Stål- eller aluminiumkonstruktion över sittbrunnen i öppna båtar, som man kan hålla i sig i, och som man kan montera antenner, GPS, radar eller lanternor i.

Tätning

En konstruktionsdetalj som monteras mellan delar i ett system och som förhindrar läckage från systemet, eller som förhindrar att det kommer smuts eller fukt eller annat främmande in i systemet.

Teak

Rödbrunt, hårt, hållbart träslag som ofta används för inredningsdetaljer och däck på båtar

Teak-olja

Smörjölja för underhåll av teak

Termostat

Apparat som kan ändra flöde och tryck i ett kylsystem så att maskinen som ska kylas mår bra hela tiden

Terpentin

Ett destillat olika barrträ-sorter, särskilt olika arter av tall

Thinner

Lättflytande, giftigt lösningsmedel som består av en blandning av estrar, alkoholer och aromatiska kolväten, och som används för att lösa färg (tvätta penslar) eller spä ut (förtunna) färg

Toft

Planka, bräda eller platta som ligger tvärskepps och som man sitter på, eller som masten monteras igenom (masttoft)

Tomgång

Varvtalet hos en motor som är igång, men som har drivlinan frånkopplad på något ställe, och som därför inte driver båten framåt eller bakåt

Transmission

Mekanisk konstruktion för att överföra rörelseenergi mellan snurrande axlar, samtidigt som axlarnas varvtal kan omvandlas till ökat vridmoment eller tvärtom

Trasa

Textilduk som är bra på att suga upp vätska och som används för rengöring

Trassel

Tvättat garnavfall, oftast av bomull, som säljs i härvor som ligger i skyddande påsar

Trätjära

Naturmaterial som tillverkas genom torrdestillation av kådrik ved och som används för att impregnera och täta konstruktioner i trä, bland annat båtar

Tryckluft

Luft som man har pressat samman till ett så högt tryck att luften kan användas för att driva maskiner och system

Tryckluftsdriven

Som får sin energi eller kraft från tryckluft

Tvärskepps

Vinkel­rätt mot längd­riktningen av en båt

Tving

Ställbart och låsbart, bygelformat verktyg som används för att spänna fast delar till exempel om man vill pressa ihop två stycken som ska limmas ihop

U-bult

U-formad skruv med gängor i båda ändar

Upptagning

Aktiviteten att flytta en båt från sjön och upp på land

Utombordsmotor

Båtmotor som monteras i aktern på utsidan av skrovet

UV-skydd

Medel för skydd mot utmattning och uttorkning på grund av solens strålar med ultraviolett frekvens (UV-strålar)

V-motor

Förbrännings­motor som har cylindrarna ordnade i två rader som lutar från varandra i viss vinkel

Vajer

Tvinnad lina av metalltrådar, som är mycket hållfast och stark

Vant

Vajer i en rigg, som stöttar en mast i sidled

Vantskruv

Dubbelhylsa med skruvar, där hyls-ändar och skruvar är gängade åt varsitt håll, så att ett vant, ett stag eller annan vajer eller lina, som är fäst i ögla eller krok eller schackel i skruvändarna, spänns när man vrider hylsan åt ena hållet, och slackar om man vrider hylsan åt andra hållet

Varmluftspistol

Elektriskt drivet verktyg som blåser ut varm eller het luft genom ett munstycke och som man använde för att torka och ta bort färg och fernissa, montera krymp-slang, torka trä, böja och svetsa plast, mjuka upp lim och tina till exempel frysta rör

Varv

Plats vid sjön för underhåll och reparation av båtar

Varvtal

Antalet varv som en snurrande del i en maskin snurrar under en tidsenhet

Vattenlinje

Den linje som markeras av vattenytan längs skrovet när båten ligger i sjön

Vaxar

Polerar eller gnider in med poler-vax

Växelhus

Skyddad konstruktion mellan motor och propelleraxel, som innehåller drevet

Växelhusolja

Smörjolja till drevet i växelhuset

Ventil

Mekanisk konstruktion som kan öppna eller stänga eller på annat sätt ändra vätskors eller gasers väg genom ett rör eller en annan kanal eller öppning

Vevaxel

Axel med handtag (vevtappar) som förbränningsmotorns vevstakar är lagrade i, och som vevar runt sig själv och kugghulen i drevet så att propelleraxel och propeller snurrar

Vevstake

Stång som sitter i ledat fäste på kolven i förbränningsmotorns cylinder och som vevar runt vevaxeln

Vinch

Verktyg för att dra, lyfta eller fira laster, där lasten hänger i en kätting, vajer eller lina som är upprullad på en vals eller trumma som har en vev till att veva upp lasten med.

Vinkelslip

Handverktyg med keramisk trissa som man kan använda för att slipa och kapa metall och plast

Vinterservice

Service som görs på båt och motor för att skydda mot frost, korrosion, kondens med mera, som kan uppstå under vintern. Ofta görs denna service direkt på på hösten när båten tagits upp ur vattnet.

Visir

Utrustning som skyddar ansikte och ögon från att skadas av gnistor, splitter eller flygande flisor eller andra föremål och som består av en genomskinlig plastskärm och en bygel som man sätter runt huvudet

Y-bom

Bom, rör, stång, regel eller balk som monteras på tvären ut från sidan av en brygga, och som har fästen som man kan förtöja i

Zinkanod

Offeranod av zink.