Välj en sida

Skiftnyckeln är ett verktyg för att lättare skruva upp eller igen olika typer av muttrar eller bultar.