Skruvmejsel

Skruvmejsel

Skruvmejsel är ett verktyg för att skruva i och ut olika typer av skruvar.Det finns skruvmejslar med olika typer av skruvhuvuden – spårmejsel, kryssmejsel, stjärnmejsel, fyrkantsmejsel – se mer länk

Handledning på arbetsplatsen

Att handleda nya medarbetare på en arbetsplats är både viktigt och kräver tid. Och skulle sedan den nya medarbetaren ha en utmaning när det gäller funktionalitet, språk eller kultur, så blir handledningen ytterst viktig för att optimera möjligheten till en lyckad...

Till dig som företagare som behöver rekrytera!

SweBoats mångfaldsprojekt är en möjlighet för dig att kostnadsfritt fram till juni 2020, pröva att rekrytera nyanlända och utlandsfödda. Rekryteringsarbetet görs i nära samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen där du är verksam. Men det görs medhjälp av den...

SweBoat Mångfalds rekryteringsprocess

Sweboats medlemmar är ofta små kustnära företag med en tydlig konjukturscykel fokuserad på vår och höst, och där emellan med lugnare perioder. Eller för att uttrycka det mer tydligt – vår och höst kaos, och resterande del av året inte fullt lika hysteriskt. Ett...

Bakgrund och tanke med projektet SweBoat Mångfald

Idén till projektet SweBoat Mångfald kom från några av SweBoats medlemsföretag under många år sökt personal ytan att riktigt lyckas. Några försök med praktikplatser misslyckades på grund av bristfällig validering redan från början. Efter många diskussioner, planer och...