Båtens delar

Båttermer betyder namnen på båtens olika delar.Den delen av båten som är framåt kallas för. Den bakre delen kallas akter. Sittbrunn är namnet på den del av segelbåten där man sitter. Akterspegel - Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i...

Arbetsmoment

Olika arbetsuppgifter som görs på ett varvExempelvis att slipa, måla, tvätta, montera, bygga, koppla och plasta Montera - Sätter ihop eller skruvar ihop delarMotorservice - Service av motor – betyder ofta att byta olja och tändstift. Polera - Polera gör man för...

Drivlina

Drivlinan består av alla delar på en båt som tillsammans gör att båten går framåt.En motorbåt har en drivlina från motor till propellerEn segelbåt har ofta två drivlinor där den viktigaste är segel. Men man har ofta även någon typ av motor som är en egen drivlina....

Verktyg

Verktyg är olika speciellt utformade hjälpmedel för att bygga, reparera och serva olika saker som båtar, fordon, maskiner och annat. Skiftnyckel - En skiftnycker är en nyckel man skiftar med. Skruvmejsel - Skruvmejsel är ett verktyg för att skruva i och ut olika typer...