Hitta personal på Västkusten 2020-2021!

Hej och välkommen! Här berättar vi hur ditt företag kan hitta personal via Sweboats mångfaldsprojekt. Projektets syfte är att hitta potentiell personal till varv och serviceverkstäder, bland nyanlända och ensamkommande i Sverige.Vi har ett nära samarbete med kommuner...

Bakgrund och tanke med projektet SweBoat Mångfald

Idén till projektet SweBoat Mångfald kom från några av SweBoats medlemsföretag under många år sökt personal ytan att riktigt lyckas. Några försök med praktikplatser misslyckades på grund av bristfällig validering redan från början. Efter många diskussioner, planer och...