Välj en sida
Akterstäv

Akterstäv

Akterstäv är namnet på den spetsiga avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterstäv har istället en akterspegel.
Akterspegel

Akterspegel

Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterspegel har istället en akterstäv.

Båtens delar

Båttermer betyder namnen på båtens olika delar.Den delen av båten som är framåt kallas för. Den bakre delen kallas akter. Sittbrunn är namnet på den del av segelbåten där man sitter. Akterspegel - Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i...
Polera

Polera

Polera gör man för att skapa jämna ytorMan kan polera för hand med en trasa eller med polermaskin.
Slipa

Slipa

Slipar gör man för att ta bort ytskiktMan kan slipa med slippapper på en träkloss eller med slipmaskin.