Inbjudan till kvinnligt nätverk i båtbranschen

Nu är det äntligen dags för ett första möte på ostkusten med fokus på ”fler kvinnor i båtbranschen”!Vi hoppas att du kan medverka och om du vet någon mer som borde vara med så får du gärna skickadenna inbjudan vidare, tack.Tack till Svedea som tar på sig värdskapet...
Akterstäv

Akterstäv

Akterstäv är namnet på den spetsiga avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterstäv har istället en akterspegel.
Akterspegel

Akterspegel

Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterspegel har istället en akterstäv.

Båtens delar

Båttermer betyder namnen på båtens olika delar.Den delen av båten som är framåt kallas för. Den bakre delen kallas akter. Sittbrunn är namnet på den del av segelbåten där man sitter. Akterspegel - Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i...
Polera

Polera

Polera gör man för att skapa jämna ytorMan kan polera för hand med en trasa eller med polermaskin.