Nu är det äntligen dags för ett första möte på ostkusten med fokus på ”fler kvinnor i båtbranschen”!
Vi hoppas att du kan medverka och om du vet någon mer som borde vara med så får du gärna skicka
denna inbjudan vidare, tack.
Tack till Svedea som tar på sig värdskapet denna första träff och bjuder på lokal, mat och dryck.
OSA mel@sweboat.se senast 26 februari så att vi vet hur många som kan medverka.
Varmt Välkomna!

AGENDA MÅNDAG 2 MARS 2020
18.00 Lite mat och dryck på Svedeas kontor, Flemminggatan 18
18.15 Kort inledning med ambition och tankar från SweBoat, Mia Enander Lanner.
18.30 SVEDEA – Emma Mattsson och Emma Lagerström
18.45 QVINS – ett kvinnligt nätverk i försäkringsbranschen, Christina Almtun
19.00 Abrahamsson & Börjesson båtvarv, Helena Petersberg (driver idag varvet tillsammans
med sin mamma Birgitta).
19.15 Cecilia Österman om kvinnor i sjöfartsbranschen – Hur arbetar vi för att fler kvinnor
ska välja att arbeta inom sjöfarten – personliga erfarenheter och tankar kring medoch motgångar. Vad har det kvinnliga sjöfartsnätverket WISTA spelat för roll i
utvecklingen.
19.30 Brainstorming om former för nätverket och nästa steg. Maria Samuelsson, PCM Marin
• Förslag på namn på ett kvinnligt båtbranschnätverk, börja gärna fundera.
• Fb grupp – och på sikt en hemsida.
• Båtmässorna – träffas – sprida nätverket till kollegor – hur?
• Ska man avgränsa nätverket på något sätt, yrkeskategori/verksamhet?
Inledningsvis uppdelning på ost- och västkusten? Finns andra förslag?
• Sponsring av ett kvinnligt nätverk.
• Vem tar stafettpinnen nästa gång?
Här nedan är några önskemål, tankar och utmaningar som framkommit vid samtal med kvinnor i
branschen om vad vi vill med ett kvinnligt nätverk i båtbranschen:
• Stärka nuvarande kvinnor i båtbranschen – träffas och dela gemensamma frågor, lyfta fram
och samtala kring specifik kvinnlig kompetens och hur det genererar både affärsvärde och
andra värden in i branschen, utvecklingsmöjligheter etc.
• Nå ut till fler kvinnor om möjligheten att arbeta i båtbranschen – det kvinnliga nätverket kan
vara ytterligare något som får fler kvinnor att uppmärksamma branschen som en möjlig
arbetsgivare.
• Studiebesök/Utbildningar – förkovra sig i ämneskunskaper kopplat till branschen tillsammans
med underleverantörer, branschkollegor etc.
• Film om kvinnor i båtbranschen – ett steg i att lyfta fram de kvinnor som finns i branschen
och samtidigt inspirera fler att söka sig till branschen.

/Mia Enander Lanner, SweBoat Mångfaldsprojekt
SweBoat – Båtbranschens Riksförbund
e-mail: mel@sweboat.se
Mobile: (+46) 70 329 49 26
www.sweboat.se, www.upptäckbåtlivet.se, www.sökbåt.se,
www.sweboatmangfald.se