Bom, rör, stång, regel eller balk som monteras på tvären ut från sidan av en brygga, och som har fästen som man kan förtöja i