Service som görs på båt och motor för att skydda mot frost, korrosion, kondens med mera, som kan uppstå under vintern. Ofta görs denna service direkt på på hösten när båten tagits upp ur vattnet.