Axel med handtag (vevtappar) som förbränningsmotorns vevstakar är lagrade i, och som vevar runt sig själv och kugghulen i drevet så att propelleraxel och propeller snurrar