Mekanisk konstruktion som kan öppna eller stänga eller på annat sätt ändra vätskors eller gasers väg genom ett rör eller en annan kanal eller öppning