Skyddad konstruktion mellan motor och propelleraxel, som innehåller drevet