Den linje som markeras av vattenytan längs skrovet när båten ligger i sjön