Antalet varv som en snurrande del i en maskin snurrar under en tidsenhet