Förbrännings­motor som har cylindrarna ordnade i två rader som lutar från varandra i viss vinkel