Båtmotor som monteras i aktern på utsidan av skrovet