Naturmaterial som tillverkas genom torrdestillation av kådrik ved och som används för att impregnera och täta konstruktioner i trä, bland annat båtar