Varvtalet hos en motor som är igång, men som har drivlinan frånkopplad på något ställe, och som därför inte driver båten framåt eller bakåt