Ett destillat olika barrträ-sorter, särskilt olika arter av tall