Apparat som kan ändra flöde och tryck i ett kylsystem så att maskinen som ska kylas mår bra hela tiden