En konstruktionsdetalj som monteras mellan delar i ett system och som förhindrar läckage från systemet, eller som förhindrar att det kommer smuts eller fukt eller annat främmande in i systemet.