Liten av­lång detalj som sitter i cylindern på en ottomotor och som tänder en gnista på elektrisk väg, så att bränsle- och luft-blandningen kan ta eld (an-tända)