Elkabel i ett tändsystem som matar ström till tändspole och tändstift