Mekanisk konstruktion för lyft som är en kombination av två block