Gemensamt ord för all de linor av olika typ och grovlek, som används ombord