Konstruktion som avslutar ett skrov i fören (förstäven) och ibland i aktern (akterstäv) på en båt