Stötta som monteras på båda sidor av masten på en segelbåt och och som håller ut vanten och hjälper till att stabilisera båten