Som smalnar av och har spetsig konstruktion i aktern, med både förstäv och akterstäv