Invändiga tvärskeppskonstruktioner som håller ihop och stärker upp träbåtens skrov