Samverkande delar i en motor och i en hel drivlina, som ser till att motor och drivlina är smorda och inte går torra (skär)