Typ av lim som är fast i rumstemperatur, och som appliceras med hjälp av en limpistol som hettar upp limmet