Gör jämn eller slät rivig, genom bearbetning med slippapper eller slipmaskin