Kraftiga och särskilt fot-vänliga skor med stålhätta som skyddar fötterna och särskilt tårna i verkstadsmiljö eller byggmiljö där man ofta arbetar med tunga, vassa eller skärande delar och maskiner