(oftast i en segelbåt) öppet utrymme där man styr båten och som ofta också har plats för passagerare