Medel eller massa som består av kisel-föreningar och som klarar hög värme och andra påfrestningar