Planerat, regelbundet underhåll av maskin eller annan produkt, så att produkten får ett så långt liv som möjligt