Drev på segelbåt där motorn sitter på insidan av båten och drevet sitter på undersidan av båten.