Båt som drivs framåt med segel, men det finns ofta en hjälp-motor i båten