Korrosion hos järn och stål som bildas när metallen reagerar med syre, särskilt i fuktig miljö