Båt som drivs framåt med muskelkraft, ett par åror, ett par årtullar, och sjön