Segel, master, rår, bommar och spiror samt de vajrar, rep och liknande som används för att stödja och hantera segel, master, rår, bommar och spiror