List eller bräda längs båtsidan ovanpå översta bordet eller ovanför däck