Förbrännings-motor som har cylindrarna ordnade i rad efter varandra