Axel som drevet driver runt och som propellern sitter på