Axelanod som sitter på axeltappen efter propellern